Hogeschool Leiden

Expertise delen met gemeente Amsterdam

HOGESCHOOL LEIDEN - 18 september 2018 - Op 18 september Jan Dirk de Jong op als een van de experts in de zogenoemde Ondermijnende Criminaliteit.

Hij deelde zijn inzicht en onderzoek om een integrale aanpak van die jongeren die tegen de zware criminaliteit aanschurken.

Bekijk de Vergadering Expertmeeting commissie AZ