Hogeschool Leiden

The Eurogang Project

HOGESCHOOL LEIDEN - 2 juli 2018 - Eind juni vond het 18e Eurogang Congres plaats. Deze editie werd georganiseerd door lector Jan Dirk de Jong, samen met Frank Weerman (EUR) en het NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving).

Internationale kennisdeling, lokaal resultaat

Eurogang is een internationaal congres met wetenschappers uit diverse landen die onderzoek doen naar 'gangs' of jeugdbendes.

Verbondenheid in de werkrelatie tussen jongeren

Hogeschool Leiden heeft financieel bijgedragen, en studenten Mehwish Butt en Ivo Barend (TP) waren nauw betrokken bij de organisatie. Jan Dirk de Jong bracht in zijn presentatie de onderzoeksresultaten over het meten van verbondenheid in de werkrelatie tussen jongeren naar voren. Bij dat onderzoek zijn ook docent Floor Luijkx en lector Hendrien Kaal betrokken. 

Problematische jeugdgroepen en social media

Docent Toegepaste Psychologie Marijke Drogt organiseerde workshops rond het thema onderwerp 'problematische jeugdgroepen en social media', niet geheel toevallig het onderwerp van het promotie-onderzoek 'straatcultuur en social media'. van onderzoeksassistent Jeroen van den Broek.

Afsluiting congres

Het congres begon in Rotterdam over de aanpak van risicojeugd en problematische jeugdgroepen. Ook werden daar enkele praktijkinstellingen die een rol spelen in de integrale aanpak van jeugdcriminaliteit bezocht, zoals Heilige Boontjes en het Albeda College. Tijdens de lezingen en ook in het middagprogramma is bijzondere aandacht besteed aan recidivereductie binnen de aanpak van jeugdcriminaliteit.