Het gebouw

Toename registratie jeugddelicten kan vertekend beeld geven

BNR - 20 maart 2020 - De politie registreerde vorig jaar 6,5 procent meer minderjarigen als verdachte, ongeveer duizend meer, dan in 2018. Voor het eerst in tien jaar is sprake van een toename. Lector Jan Dirk De Jong komt hierover aan het woord.

Dat er sprake is van een toenname blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS, al zegt dat volgens Jan Dirk de Jong, criminoloog van Hogeschool van Leiden, lang niet alles over toenemende criminaliteit onder jongeren.

Een van de mogelijke verklaringen is volgens De Jong, die promoveerde op het onderwerp Jeugdcriminaliteit, een betere registratie van incidenten. ''Dat was een tijdje geleden een verklaring voor een grotere afname in de cijfers dan feitelijk aan de orde was; misschien lukt het registreren nu beter.'' Ook kan het zomaar zijn dat de focus van de politie anders is komen te liggen. ''Dan ga je bijvoorbeeld meer op de jeugd letten en zie en registreer je meer problemen.''

Lees en luister het hele fragment via BNR.nl