Graffiti op straat

Moeilijke jongere zoekt verbinding met professional

ZORGWELZIJN - 22 maart 2016 - Jongeren zoeken de verbinding met hulpverleners. Jan Dirk de Jong, lector Aanpak jeugdcriminaliteit, ziet dat jeugdwerkers zich vaak ongemakkelijk voelen bij een moeilijke doelgroep zoals bijna criminele jongeren.

‘Het blijkt lastig om lokale rolmodellen in het formele hulpverleningssysteem op te nemen.’

Hoe voorkom je dat straatjongeren afglijden naar de georganiseerde criminaliteit? ‘Een goede relatie tussen jongeren met gepassioneerde professionals en positieve rolmodellen zijn noodzakelijk’, zegt Jan Dirk de Jong. Hij is lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. En heeft zelf met de voeten in de klein gestaan.

Lees het hele artikel op zorgwelzijn.nl