Zwart wit foto van graffiti

Themadag: Soldaten van Oranje

Hogeschool Leiden

Tijdens deze derde themadag van het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit komen professionals uit het veiligheids- en sociale domein weer bijeen om kennis uit te wisselen en thema’s actief uit te diepen.

Dit jaar presenteert lector Jan Dirk de Jong met ondersteuning van het ministerie van Justitie en Veiligheid en zeer gepassioneerde professionals het thema ‘Soldaten van Oranje’. In straattaal verwijst ‘soldaat’ naar een ‘betekenisvol mens’ die niet per se crimineel actief is. Als je je zaken goed op orde hebt en klaarstaat voor vrienden, kun je het compliment ontvangen: 'Je bent soldaat'. Omdat de straatjeugd met geïmmigreerde ouders anno 2019 vaak Nederland als geboorteland heeft, past de inclusieve toevoeging ‘van Oranje’.

Programma

Hoe we met die Soldaten van Oranje de dag precies gaan invullen houden we nog even geheim. Om wel alvast een tipje van de sluier op te lichten, we gaan aan de slag met twee onderwerpen:

De Kloof: over de beleving van afstand tussen cliënt en professional, maar ook tussen professionals onderling.
Motivatie: over het motiveren van een cliënt tot gedragsverandering, en tevens het motiveren van professionele partners om gezamenlijk op te trekken.

De dag bestaat uit een plenair deel, zeven ‘legeroefeningen’ en een food- en netwerkfestival. Hieronder vind je het globale programma.

Tijd Onderdeel
12.00 - 13.00 uur Ontvangst met lunch
13.00 - 14.00 uur Plenair: Soldaten van Oranje
14.30 - 17.00 uur ‘Legeroefeningen’ in verschillende ruimtes
17.00 - 19.00 uur Foodfestival en netwerken