Aan de voorkant van Hogeschool Leiden

Lectorale rede Verkeerd verbonden

In zijn lectorale rede gaat Jan Dirk de Jong in op zijn plannen voor onderzoek naar beïnvloedbare elementen van de groepsdynamiek op straat en in organisaties om de aanpak van jeugdcriminaliteit verder te helpen. Daarbij zal hij de professionele praktijk vragen langdurig samen op te trekken om ondersteuning te bieden.

Ook gaat hij in op zijn onderwijsplan waarin opbrengsten worden gebruikt om studenten beter voor te bereiden op hun rol in de praktijk. De verwachting is dat zij zullen bijdragen aan een toename van consistentie van kennis en contact in het werkveld. En daarmee is de hoop gevestigd op meer blijvende resultaten op straat en een verbetering van ons huidige systeem.

Programma

13.00 uur: Ontvangst

13.30 uur: Opening Agnita Mur (lid CvB), Nico van Tol (Faculteitsdirecteur Social Work en Toegepaste Psychologie)

13.45 uur: Voorstellen Arne Halsema, DJ en VJ

13.50 uur: Frank van Gemert (criminoloog, Vrije Universiteit Amsterdam)

14.10 uur: Said Bensellam (ontwikkelaar jongerenprojecten, Connect Initiatieven)

14.25 uur: Peter Winkelman (portefeuillehouder Integrale aanpak Kindermishandeling en Jeugdgroepen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)

14.35 uur: Documentaire ‘The pull of gravity’ (fragment) en korte Q&A met filmmaker 

15.00 uur: Pauze

15.20 uur: Debat onder leiding van Jan Dirk de Jong met een jeugdhulpverlener, een wijkagent en jongeren

15.55 uur: Lectorale rede ‘Verkeerd verbonden’ door Jan Dirk de Jong (lector Aanpak Jeugdcriminaliteit Hogeschool Leiden)

16.50 uur: Afsluiting met een borrel

Meer outcome, minder papier

Hoe kunnen we meer blijvend resultaat behalen in het terugdringen van overlast en jeugdcriminaliteit? Vooral in kwetsbare buurten van onze samenleving waar men de jaarlijkse statistische daling van jeugdproblematiek graag wil herkennen als dagelijkse realiteit. Wat kan worden toegevoegd aan een integrale aanpak die bol staat van ‘evidence based’ gebieds-, groeps- en persoonsgerichte maatregelen op basis van straf én zorg. Het doel is de geplande resultaten ten aanzien van tijdig signaleren, betere nazorg en perspectief bieden duidelijker zichtbaar te maken in ‘outcome’ op straat, naast de toenemende hoeveelheid ‘output’ op papier.

Lectorale rede Verkeerd verbonden

De praktijk

Het is opvallend dat een aantal jongeren, ouders, bewoners en professionals in deze buurten elkaar doorgaans weten te vinden buiten onze professionele systemen om. Los van protocollen, procedures en interventies organiseren zij kleinschalige, praktische oplossingen op basis van lokale kennis, langdurige relaties en onderling vertrouwen. Meer kennis en informatie over deze groepsdynamiek in de praktijk – op straat en binnen professionele organisaties – kan ons leren wat jongeren daadwerkelijk motiveert om de aanzuigende werking van het straatleven te weerstaan. En misschien ook hoe een professional kan blijven handelen vanuit een oorspronkelijke passie voor het vakmanschap op basis van medemenselijkheid en nuchterheid.