Over Hogeschool Leiden

RAAK-subsidie voor onderzoek naar professioneel handelen in gesloten jeugdzorg

Al langere tijd doet drs. Peer van der Helm, hoofd onderzoek van het cluster Social Work & Toegepaste Psychologie, onderzoek naar de werkomgeving van pedagogisch medewerkers in gesloten jeugdinstellingen. In januari 2011 kreeg het cluster van de Stichting Innovatie Alliantie hiervoor een RAAK-subsidie van bijna € 300.000,-.


Het onderzoek

Pedagogisch medewerkers binnen justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) en instellingen voor gesloten jeugdzorg maken vaak melding van gewelddadige incidenten op de leefgroep. Deze incidenten maken de leefgroep tot een onveilige werkomgeving. Ook het professionele handelen van de medewerkers wordt er negatief door beïnvloed. Ze vinden het moeilijk om in een onveilige werkomgeving een veilig leefklimaat te waarborgen, waarbinnen het pedagogisch handelen is gericht op de succesvolle terugkeer van jongeren in de maatschappij.
Doel van het onderzoeksproject 'Wat Werkt' in Gesloten Jeugdzorg is om de bestaande negatieve spiraal te doorbreken. Allereerst door het professionele handelen van pedagogisch medewerkers in gesloten jeugdinstellingen te versterken. Daarnaast wil het onderzoek inzicht geven in de factoren die een rol spelen bij recidive van de jongeren. De eerste uitkomsten van het onderzoek laten zien dat professioneel handelen op de groep werkt: het zorgt voor een positief leefklimaat, een betere behandelmotivatie en minder geweld op de groep.
Vanuit de verworven kennis wordt een praktijkgerichte vertaalslag gemaakt, waardoor professionals leren hoe zij een veilig leefklimaat kunnen realiseren: op elke instelling worden toegesneden workshops georganiseerd.
Op bestuurlijk niveau levert de kennis handvatten om de arbeidsomstandigheden binnen de instellingen te verbeteren: elke instelling ontvangt een rapport op maat.
Deze twee uitkomsten vergroten de slagingskans van de behandeling van de jongere en hebben tot gevolg dat de arbeidstevredenheid en het zelfbewustzijn van de pedagogisch medewerkers aanzienlijk zullen stijgen.


Kennisuitwisseling centraal

Aan het onderzoek nemen ruim 60 studenten deel van allerlei hogescholen en universiteiten: Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland, Avans Hogeschool, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek zorgt hiermee voor een uitzonderlijke samenwerking binnen de hogere sociale opleidingen.

Op basis van het onderzoek zal ook het onderwijs van de minor Werken in het Gedwongen Kader aan 11 hogescholen worden vernieuwd. Hiermee zijn aankomend professionals straks beter opgeleid voor het zware werk op de leefgroep.

Ook binnen het werkveld heeft het onderzoek een ongekende draagkracht. Een totaal van 23 instellingen heeft haar poorten opengesteld voor de onderzoekers en studenten. Dat betekent een vrijwel landelijke dekking van het onderzoek en een zeer grote groep ondervraagde jongeren.


Partners

Het RAAK-onderzoek 'Wat Werkt' in Gesloten Jeugdzorg voert Hogeschool Leiden uit in samenwerking met een aantal partners. Dit zijn:
Hogeschool Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Transferium Jeugdzorg
Forensisch Centrum Teylingereind

Logo2 HU: Logo UvA:
Logo2 Transferium: Logo Teylingereind:


Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door:
Stichting Innovatie Alliantie

Logo SIA:

Bekijk de projectenbank van SIA.