Over Hogeschool Leiden

Algemeen

Hogeschool Leiden werkt vanuit passie, talent en menselijke maat. Met ruim 800 medewerkers leiden we zo'n 9000 studenten op voor functies binnen:

De student centraal

De onderwijsvisie van Hogeschool Leiden stelt de student centraal. Het ontwikkelen van zijn of haar ambities is de drijfveer voor goed onderwijs. Hogeschool Leiden leidt studenten op tot die beginnende beroepsbeoefenaren, waar partners in de regio en daarbuiten behoefte aan hebben. Het werkveld is dan ook leidend voor het onderwijs en het onderwijs kan alleen maar worden vormgegeven en uitgevoerd in samenwerking met het werkveld. In een goed gestructureerde en veilige omgeving prikkelt en stimuleert de hogeschool studenten met als doel een kritische, onderzoekende en reflecterende (beroeps)houding te ontwikkelen en ernaar te handelen.

Wat biedt de hogeschool

Opleidingen
Hogeschool Leiden biedt bacheloropleidingen aan op het gebied van Educatie, Management en Bedrijf, Techniek, Zorg en Social Work en Toegepaste Psychologie. Een aantal van de bacheloropleidingen is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen. Daarnaast biedt de hogeschool ook nascholing en opleidingen voor professionals aan.

Lees meer over de hogeschool in de HL-Krant. De krant staat boordevol leuke berichten en interessante artikelen.

De hogeschool haar lectoraten
Hogeschool Leiden heeft in totaal veertien lectoraten en een kenniskring. De lectoraten hebben tot doel om een optimale interactie tot stand te brengen tussen wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk. Dit doen zij door middel van het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden en (leren) toepassen van kennis.

Honoursprogramma voor ambitieuze studenten
Studenten die naast hun voltijdstudie bij Hogeschool Leiden een extra uitdaging willen en de ambitie hebben om uit de blinken, kunnen meedoen aan het Honoursprogramma. Lees meer over dit programma.

Onze minoren
Minoren zijn keuzevakken die je in het tweede, derde of vierde studiejaar kunt volgen. Met de keuze voor een minor kun je zelf richting geven aan je studie. Je krijgt dus de kans om je te ontwikkelen zoals jij wilt. Bij een minor van je eigen opleiding diep je een interessant thema op jouw vakgebied uit. Je kunt ook minoren volgen bij een andere opleiding binnen de hogeschool, bij een andere onderwijsinstelling en zelfs in het buitenland. Lees meer over de minoren.

Regionaal kenniscentrum

Hogeschool Leiden ontwikkelt zich tot een regionaal kenniscentrum gericht op het opleiden van startbekwame beroepsbeoefenaren, innovatie en kennisuitwisseling met het bedrijfsleven. Daarvoor onderhoudt Hogeschool Leiden goede contacten met scholen, bedrijven en instellingen in de regio.

Onze locatie

Hogeschool Leiden is gevestigd in het Bio Science Park en ligt op loopafstand van station Leiden Centraal, naast het LUMC en Naturalis.