Voor VO en MBO Decanen en Mentoren

LOB-activiteiten

Ook in het komende studiejaar organiseert Hogeschool Leiden Open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten om leerlingen in het voortgezet onderwijs en het MBO te helpen bij het maken van hun studiekeuze. Hieronder vindt u per fase in het studiekeuze proces een beknopt overzicht van de LOB-activiteiten die Hogeschool Leiden biedt.

Oriënteren

  • Algemene voorlichting voor 3 havo: Kennismakingsactiviteit waarbij de inhoud van de voorlichting vooral is gericht op algemene informatie over het hbo en Hogeschool Leiden (en niet specifieke opleidingsinformatie). Studenten vullen de presentatie aan met hun eigen ervaringen op het gebied van studiekeuze, valkuilen en de werkwijze in de propedeuse.

Verkennen

  • Informatiemarkten: Hogeschool Leiden kan op verzoek van vo- en mbo-scholen aanwezig zijn bij externe informatiemarkten. Maximaal 5 ambassadeurs (studenten en/of docenten) vertegenwoordigen de opleidingen van Hogeschool Leiden.
  • Klassikale voorlichtingen:Hogeschool Leiden is op verzoek van vo- en mbo-scholen aanwezig bij externe klassikale voorlichtingen. Bij een klassikale voorlichting wordt er dieper ingegaan op een opleiding en krijgen de bezoekers vooral inhoudelijke informatie. Ambassadeurs (meestal een docent en student) vertegenwoordigen de opleiding.
  • Schoolbezoek: Activiteit waarbij leerlingen van 4 of 5 havo de hogeschool bezoeken. Doel van een schoolbezoek is om leerlingen kennis te laten maken met Hogeschool Leiden en het hbo. Voor het studiejaar 2013-2014 zijn alle data voor schoolbezoeken reeds gevuld.

Verdiepen

  • Open Dag:Tijdens een Open Dag zijn op het Studieplein alle opleidingen vertegenwoordigd zodat bezoekers zich kunnen oriënteren op een opleiding naar keuze. Als de keuze is gemaakt, kunnen de bezoekers elders in het gebouw voorlichtingen en workshops van de diverse opleidingen bijwonen.

Knoop doorhakken

  • Proefstuderen:Aankomende studenten die zich georiënteerd hebben op een vervolgopleiding kunnen zich aanmelden voor het proefstuderen bij de opleiding(en) van hun keuze. Het proefstudeer programma geeft een realistische afspiegeling van de opleiding. De deelnemer volgt samen met de andere deelnemers een aantal aangepaste colleges en maakt kennis met verschillende werkvormen die kenmerkend zijn voor die opleiding.
De deelnemer krijgt op die dag een indruk van het niveau en de inhoud van de studie.
  • Meelopen: Het doel van meeloopdagen is om een beeld te krijgen van de sfeer van de hogeschool en de opleiding. In het algemeen houdt een meeloopdag in dat een individuele deelnemer gekoppeld wordt aan een student (in het eerste jaar). Deze student neemt contact op met de deelnemer om een datum voor het bezoek af te stemmen en begeleidt de deelnemer die dag tijdens zijn of haar colleges. De deelnemer schuift aan bij een normale studiedag. Docenten krijgen vooraf bericht dat er iemand komt meelopen maar de colleges worden niet aangepast.