Over Hogeschool Leiden

Techniek

Het cluster Techniek verzorgt het Hoger Laboratoriumonderwijs bestaande uit de opleiding Chemie en de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Daarnaast verzorgt het cluster Techniek de opleidingen Informatica en Bio-informatica. Sinds 2004 is het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) van het ROC Leiden gehuisvest in Hogeschool Leiden wat betekent dat de lessen op de hogeschool plaatsvinden.

Directeur: John van der Willik
E: willik.vd.j@hsleiden.nl

Onderwijsmanager Bio-informatica: Nicole Almering
E: almering.n@hsleiden.nl

Onderwijsmanager Chemie: Marja Krosenbrink
E: krosenbrink.m@hsleiden.nl

Onderwijsmanager Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek: Danny Dukers
E: dukers.d@hsleiden.nl

Onderwijsmanager Informatica: Patrick Pijnenburg
E: pijnenburg.p@hsleiden.nl

Hoofd Afdeling Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD): John van der Willik
E: willik.vd.j@hsleiden.nl

Hoofd Afdeling Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO): Tini Bouwman
E: bouwman.t@hsleiden.nl

Cluster Techniek succesvol in vergroten instroom

Het Platform Bèta Techniek heeft een Instellingsportret laten maken van Hogeschool Leiden. Dit portret wordt gemaakt als een hbo-instelling erin slaagt de instroom naar de technische opleidingen te vergroten. De publicatie beschrijft de successen, succesfactoren, verduurzaming en uitdagingen van de bètatechniekaanpak van Hogeschool Leiden. Het doel is om collega-instellingen te inspireren.
Vrijdag 10 december 2010 is hier ook een persbericht over verstuurd.


Onze opleidingen
Meer informatie over de bachelors.
Meer informatie over de nascholing en opleidingen voor professionals.