Over Hogeschool Leiden

Educatie

De opleidingen van het cluster educatie zijn grotendeels gevestigd in Leiden. De opleidingen Docent Dans/Eurtimie en Docent Muziek zitten in Den Haag.

Directeur: Robert Viëtor
Tel: 071 5188 424 of email: vietor.r@hsleiden.nl

Onderwijsmanagers Pabo Leiden: Ellie van der Geest en Jan Jaap Hubeek
Tel: 071 5188 486 en 232 of email: geest.vd.e@hsleiden.nl en hubeek.j@hsleiden.nl

Onderwijsmanager Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn: Katrien van de Gevel
Tel: 06 48133620 of email: gevel.vd.k@hsleiden.nl

Onderwijsmanager Lerarenopleiding Omgangskunde: Katrien van de Gevel
Tel: 06 48133620 of email: gevel.vd.k@hsleiden.nl

Manager Centrum Onderwijsinnovatie Leiden: Ilja van Santen
Tel: 06 48133801 of email: ilja.vansanten@hsleiden.nl

Onderwijsmanager Vrijeschool Pabo: Jarla Geerts
Tel: 06 48133747 of email: geerts.j@hsleiden.nl

Manager Docent Dans/Euritmie : a.i. Arjette van Noort

Manager Docent Muziek: a.i. Arjette van Noort

Onze opleidingen:

Meer informatie over de bachelors
Meer informatie over de nascholing en opleidingen voor professionals